Freie Schule im Burgenlandkreis Jan Hus Schulstraße 1 | D-06618 Naumburg

Abschluss in der Tasche

Erschienen am 21.07.2020, Naumburger Tageblatt; Fotos (2): Nicky Hellfritzsch

 

Ergänzung: Bild li.: hinten rechts – Oskar Hellfritzsch, Fritz Klauser
Ergänzung: Bild re.:  hinten rechts – Robin Heller, Till Schmidt, Gregor Voigt

Schule – Absolventen der Freien Schule im Burgenland „Jan Hus“ Naumburg